skip to Main Content

Stress är en fysiologisk process i organismen, som fungerar lika hos hunden som hos människan. Det är viktigt att ha insikt i händelseförloppet, då förstår man också lättare hur hunden fungerar i olika situationer, och vilka olika reaktioner vi får när vi använder stressfaktorer, medvetet eller omedvetet, i vardagen och i olika inlärningssituationer.

Vid alla typer av stress frigörs hormoner i kroppen, framför allt adrenalin och cortisol. Om hunden utsätts för onaturliga stressituationer under långa tider och/eller alltför ofta, ställer kroppen successivt om för att klara en alltmer ökad stress. Detta medför att binjurebarken, där stresshormonerna produceras, blir förstorad för att klara av det ökade behovet av stresshormoner. Detta leder så småningom till ett kroniskt tillstånd. Att återföra stressreaktionerna till en normal nivå igen kräver mycket tid och tålamod och i regel radikala ändringar i vardagsrutinerna.

Hundar som visar problembeteenden har ofta en alltför hög stressnivå (både korttids- och långtidsstress) som grundorsak, och en framgångsrik stresshantering är nödvändig för att åtgärda dessa beteenden.

Några av de vanligaste symptomen på både korttids- och långtidsstress:

 • Svårt att koppla av och vila/sova.
 • Överdrivna signaler och reaktioner på syn- och hörselimpulser.
 • Drar i koppel, ofta kombinerat med överdrivet nosande.
 • Svårt att bli lämnad ensam.
 • Kontrollbehov av vad andra familjemedlemmar gör, följer efter varje förflyttning.
 • Biter och tuggar i koppel och andra saker.
 • Gör aggressiva utfall mot andra hundar och/eller människor.
 • Gnäller och piper ofta, även vid passivitet och vila.
 • Hyperventilerar, darrar.
 • Överdrivna rädsle- och känsloreaktioner mot olika saker och händelser.

Några av de vanligaste orsakerna till stress:

 • Matte/husse är stressad, ängslig, orolig, osäker.
 • Fått rollen som ”försvarsminister”, till exempel att alltid få ta emot främmande först, att vistas ensam ute på tomten.
 • Jakt- och kamplekar för ofta och för länge, till exempel boll- och pinnkastande, vara med när barnen leker.
 • Överstimulering. (se nedan)
 • Understimulering. (se nedan)
 • Att ej få nödvändig vila även dagtid, ofta bli störd under sömn/vila.
 • Träningsfrustration: hunden förstår inte kraven som ställs, kraven är för höga, får ej gensvar på signalerna, uteblivna bekräftelser och belöningar, otydlighet.

Understimulering

Understimulerad blir den hund som ej får de medfödda grundbehoven regelbundet och tillräckligt tillfredsställda. De viktigaste är (utan inbördes prioritering):

 • Motion, helst med möjlighet att också få vara okopplad.
 • Mental stimulans, till exempel lydnadsdressyr, agility eller enklare vardagstrick och konster.
 • Näsarbete, där hunden får arbeta rationellt och med näsans hjälp hitta sitt eget jaktbyte/sin ”mat”. Allt från godissök inomhus till mer avancerade spår- och sökövningar.
 • Kroppsvård, pälsvård kloklippning och annan fysisk omsorg, eller helt enkelt ”kärlek och smek”.

Om hunden får 4–6 timmar per dag av denna dos (Mängden beror lite på ras, kvalitet på aktiviteterna med mera) så är en bra grund lagd för att inte hunden ska utveckla stressrelaterade problembeteenden.

Överstimulering

Om hunden utsätts för ofta och för länge för aktiviteter, och utan att få den nödvändiga biologiska dygnsvilan blir det i stort samma stressreaktioner som vid understimulering. En amerikansk stressforskare har sagt ”om man har för roligt för ofta och för länge får man till slut kronisk stress”. Hans forskning gäller människor, men slutsatsen gäller även för hundar.

En vanlig överstimulering är när man ofta och länge låter hundar jaga bollar, pinnar eller andra föremål. Eller när hundar får leka häftiga kamplekar i timtal. När hunden då flåsar och flämtar och måste ”hämta andan” tolkar matte/husse det som att nu har hunden fått motion, har tröttat ut sig. Men i intensiva jakt-, kamp- och flyktsituationer sätter en kraftig stressreaktion i gång hos hunden. Aktiviteten kräver att musklerna får mer ”bränsle” för att orka – blodet behöver transportera mer syre – och hunden måste därför andas häftigare för att leverera syret.

Vårt åtgärdsprogram, BFV, innehåller ett tre timmar långt teoripass om stress, hur man känner igen, påverkar och styr hundens stressnivåer på ett funktionellt sätt. Den praktiska stresshanteringen är inbyggd i samtliga inlärnings och omlärningssituationer.

Till sist

Stress är naturligtvis inte bara negativ och en grundorsak till problembeteenden. Hunden behöver stress för att utöva olika aktiviteter. Men ser vi till att ”balansera” hunden från början, det vill säga förebygga oönskade stressnivåer vid fel tillfällen, så får vi också en hund som ”ger järnet” när vi ber om det!

Back To Top
Sök