skip to Main Content

Vi ser inga problem – bara lösningar

Problem = svårighet som det krävs ansträngning att komma tillrätta med!

Problemhund eller hundproblem är ord som hos många har en negativ klang. För mig betraktas dessa ”problem” som:

 • utvecklade vanor eller beteenden som för hundägaren är icke önskvärda.

Ett urval icke önskvärda beteenden som hundägare vill ha hjälp att förändra:

 • Drar i koppel
 • Hoppar på folk
 • Kommer ej på inkallning
 • Kan ej vara ensam hemma
 • Rädd för skrammel och skott
 • Skäller på allt och alla
 • Rädd för människor och/eller hundar
 • Aggressiv mot andra hundar
 • Jagar joggare, bilar, cyklister etc.
 • Stressad, rastlös, hyperaktiv
 • Vaktar familjen, maten, bilen, leksakerna.

Först görs en utredning av hundens situation och beteenden och klargör orsakerna till de icke önskvärda beteendena. Därefter föreslår förändringar som är nödvändiga för att bryta gamla beteenden (se BFV). Hundägaren får förslag och handledning till ett träningsprogram som består av fyra huvuddelar:

 • stärka sitt ledarskap och skapa en bra relation och ömsesidigt förtroende mellan hund och hundägare.
 • lära sig hundens kroppsspråk så man läser hunden rätt. Själv vara tydlig i kommunikationen (hunden kan inte svenska) och alltid konsekvent.
 • stresshantering – de flesta bakomliggande orsakerna till problemens uppkomst ger en förhöjd stressnivå, liksom att hundägaren ofta visar frustration vid problembeteenden.
 • riktad praktisk problemlösning.

Back To Top
Sök