skip to Main Content

Den kurs, BFV, som jag idag erbjuder riktar sig i första hand till hundägare som upplever och vill åtgärda oönskade beteenden hos sin hund. Läs mer på sidan om BFV – en detaljerad strategi för att förändra en hunds oönskade beteenden.

Vi startar med ett tre timmars obligatoriskt teoripass om hundens grundläggande beteende, mentalitet och stressfunktioner.

De praktiska tillämpningarna med hund sker därefter enskilt eller i grupp på högst fyra hundar. Här är det varje hundägares egna önskemål som styr vilka beteenden de vill förändra (eller förstärka).

Ytterligare information och anmälan på telefon (se nedan)

Back To Top
Sök