skip to Main Content

Våra kurs- och åtgärdsprogram har sedan starten vilat på fyra hörn: ledarskap, kommunikation, kontakt och koncentration. Målsättningen är att relationen mellan hund och hundägare ska bygga på ömsesidigt förtroende och respekt. Hunden ska vara trygg och harmonisk i sin flock (familjen) och i det samhälle den lever i.

LEDARSKAP innebär att hundägaren ska ha alfahundens roll, och alltid vara den som tar besluten. Den starka (och generösa) ledaren låter alltid hunden visa vad den vill men har alltid sista ordet. En av de viktigaste delarna i den tidiga uppfostran är faktiskt förbudsträning, dvs hunden lär sig att ”nej” är en exakt signal, till exempel att inte tugga på skorna eller tigga vid bordet.

Inlärning, (alltifrån rena cirkuskonster till tävlings- eller tjänstehunddressyr) handlar däremot om samarbete. Hundägarens ledarroll är där att uppmuntra, motivera och belöna önskade beteenden.

KOMMUNIKATION bygger till stor del att vi lär oss tolka hundens kroppsspråk. Detta, medfödda, är mycket välutvecklat och nyansrikt. Tyvärr ”läser” vi våra hundar fel, vilket leder till onödiga missförstånd och skapande av problem som inte skulle behöva uppstå. Att även själv anpassa sitt eget kroppsspråk till hundens är också väsentligt.

KONTAKT blir ett naturligt tredje hörn om ledarskapet och kommunikationen fungerar. Hunden ”ser” vad hundägaren säger och tvärtom. Hunden snabbt mycket skicklig att på väldigt små kroppssignaler ”se vad vi tänker”. Människan har nämligen också ett medfött (för de flesta omedvetet) kroppsspråk som avslöjar oss.

KONCENTRATION är för mig en viktig ingrediens i stresshanteringsträning. Läs mer om detta under stresshantering.

Back To Top
Sök