skip to Main Content

BFV – Beslut, Förändring, Vidmakthållande

Har din hund dåliga vanor? Så här gör du!  

Beslut

Förändring

Vidmakthållande

Varför ändra rutiner? Hur gör man? Hur undviker man återfall?
 • Varför behöver jag ändra hundens vanor?
 • Vad innebär bättre vanor för hunden?
 • Hjälper det att ändra?
 • Är det värt besväret?
 • Kunskap om hundens beteende.
 • Inlärning av nya, och bättre, vanor.
 • Handledning i praktisk träning (”torrsim”).
 • Praktisk träning i verklighetsnära situationer.
 • Vad skulle kunna få mig att återfalla?
 • Hur kan sådana situationer undvikas?
 • Hur kan jag hantera sådana situationer om det ändå händer?
 • Vad ska jag göra om jag håller på att halka tillbaka?
Vad är bra rutiner för hunden? Förändring i vardagen Uppföljning
 • Tillgodoser de nya rutinerna hundens behov?
 • Stärker nya rutiner mitt ledarskap?
 • Vad känns viktigt för mig?
 • Vad behöver jag ändra hos mig själv?
 • Hur kan detta konkret genomföras?
 • Hur kan jag ha hjälp av andra?
 • Vad ska jag ha för kortsiktiga och långsiktiga mål?
 • Hålla koll på hur det går, till exempel dagbok.
 • Ha kontakt med handledare, få feedback.
 • Få hjälp att lösa ev nya problem.
 • Få hjälp att vid behov göra ny planering.
Back To Top
Sök