skip to Main Content

Vi arbetar med det för hunden naturliga sättet i dess uppfostran och träning. Genom ökad kunskap om hundens natur utvecklar vi en allt bättre relation mellan hund och människa. En bra relation ger i sin tur, med ömsesidig respekt, ett positivt och givande samarbete.

All inlärning sker genom positiv förstärkning, det vill säga att vi belönar det önskvärda beteendet – och ett belönat beteende strävar hunden efter att göra om.

Resultatet blir som både hunden och vi vill ha det

Genom att varje hund/hundägare får individuell handledning tillgodoses också varje hundägares egna och speciella önskemål. Telefonsupport under och efter genomfört kursprogram borgar också för att slutresultatet blir bästa tänkbara – hunden lär sig att uppföra sig bra i alla sammanhang, och både hund och hundägare mår bra.

Kom ihåg!

”Du har valt hunden – det är inte hunden som valt dig!”

Back To Top
Sök